Liczby po norwesku

System liczb po norwesku jest, ku naszej radości, dość prosty. Oprócz kilku wyjątkowych zasad, na które możesz (ale nie musisz!) natknąć się w życiu, tworzenie liczb będzie opierało się na poniższych podstawach.

Na początku zajmijmy się liczbami podstawowymi:

LiczbaPisowniaWymowa
1enen
2totu
3tretre
4firefire
5femfem
6seksseks
7sju/syvszu/siw
8åtteotte
9nini
10titi
11elleveelve
12tolvtol
13trettentrettn
14fjortenfjurtn
15femtenfemtn
16sekstensajstn
17syttensettn
18attenattn
19nittennittn
20tjuesiue
21tjueensiueen
22tjuetosiuetu
30trettitretti
31trettientrettien
40førtiferti
50femtifemti
600sekstiseksti
70syttisetti
80åttiotti
90nittinitti
100(ett) hundreet hundre
101hundre og enhundre o en
200to hundretu hundre
654seks hundre og femtifireseks hundre o femtifire
1000(ett) tusenet tusen
3276tre tusen to hundre og sytti sekstre tusen tu hundre o setti seks
10000ti tusenti tusen
100000hundre tusenhundre tusen
1000000en millionen miliun

Zasada liczb po norwesku numer 1 – dziesiątki

Zasada tworzenia liczb powyżej liczby 20 jest prosta. Musimy połączyć ze sobą nazwę dziesiątki (np. 40 – førti) i „przykleić” bezpośrednio do niej słowo odpowiadające jednostce, której potrzebujemy (np. 3 – tre). Stworzymy w ten sposób liczbę 43 – førtitre. Zauważ, że pomiędzy liczbami nie ma żadnego łącznika.

Zasada liczb po norwesku numer 2 – setki

Przy liczbach powyżej 100 będziemy musieli pamiętać o dwóch zasadach:

Po pierwsze: jeśli mówimy o kilku setkach, musimy postawić odpowiednią liczbę przed słowem „hundre”, BEZ połączenia tych dwóch słów. Na przykład 500 – fem hundre. Fem jest liczbą setek, znajduje się przed słowem „hundre”, nie jest z nim połączone i nie ma pomiędzy nimi żadnego łącznika.

Po drugie: jeśli w liczbie, o której mówimy są również dziesiątki lub jednostki, to musimy „dołączyć” je do setek za pomocą łącznika “og”. Spójrzmy na przykłady:

856 – åtte hundre og femtiseks,

806 – åtte hundre og seks.

Zasada liczb po norwesku nr 3 – tysiące

Zasady dotyczące liczb większych niż 1000 są proste. W przypadku kilku tysięcy musimy postawić odpowiednią liczbę przed słowem „tysiąc”, bez połączenia jej ze słowem tysiąc i bez żadnego łącznika. Na przykład: 4000 – fire tusen.

Jeśli po tysiącach będziemy mieć również setki, łączymy je z tysiącami bez żadnego łącznika. Na przykład: 8500 – åtte tusen fem hundre.

Zasada liczb po norwesku nr 4 – większe liczby

Większe liczby będzie obowiązywała taka sama zasada jak przy tysiącach. Będziemy je łączyć z pozostałymi liczbami bez żadnych łączników pamiętając jedynie, że dziesiątki i jednostki będziemy wprowadzać za pomocą łącznika “og”. Na przykład: 2 500 000 – to millioner fem hundre tusen. 2 000 050 – to millioner og femti.

Liczby po norwesku kiedyś i dziś

UWAGA! Do połowy XX wieku w Norwegii obowiązywał inny system liczbowy, którego reforma doprowadziła do stworzenia systemu, którego właśnie się nauczyliśmy. Stary system nadal obecny jest w niektórych dialektach oraz wśród osób starszych, które się z nim wychowały. W starym systemie jednostki były stawiane przed dziesiątkami! A sposób nazewnictwa niektórych liczb nieco się różnił. Na przykład:

20 – tyve,

30 – tredve,

25 – fem og tyve,

31 – en og tredve.

Jeśli spotkacie się z tym sposobem wyrażanie liczb, nie krępujcie się, aby ponownie upewnić się, że dobrze zrozumieliście liczbę, o której mówi Wasz rozmówca.

Mam nadzieję, że teraz już rozumiecie jak tworzyć wszystkie liczby w języku norweskim!

Jeśli potrzebujecie pomocy w tym lub innym temacie z zakresu nauki języka norweskiego, sprawdźcie nasze kursy grupowe online, na których nasze lektorki tłumaczą gramatykę języka norweskiego w sposób tak prosty, że wszystko staje się jasne w błyskawicznym tempie.