Regulamin kursów

Zapisując się na kurs potwierdzasz zapoznanie się oraz akceptację naszego Regulaminu Kursów oraz Polityki Prywatności.

Norskling przetwarza Twoje dane osobowe ze szczególną ostrożnością.

Regulamin uczestnictwa w kursach językowych w Norskling

ZAPISY I PŁATNOŚĆ

 • Płatność odbywa się za pomocą przelewu na konto firmowe po otrzymaniu faktury za kurs. Faktury za kursy wystawiane są na około tydzień przed rozpoczęciem kursu i mają 7-dniowy termin płatności. Płatność gotówką nie jest akceptowana.
 • Ewentualne dane firmy do faktury muszą być podane na etapie zapisu na kurs. Po wystawieniu faktury nie istnieje możliwość zmiany danych na fakturze.
 • Po zapisie na kurs grupowy nie istnieje możliwość z jego rezygnacji.
 • Zapis na kursy, których płatność rozłożona jest na raty jest wiążący. Nie istnieje możliwość zrezygnowania z wykupionego pakietu kursów, ani przerwania nauki po wykorzystaniu części kursów z pakietu. Promocyjna cena kursów dostępnych w pakiecie obowiązuje wyłącznie w przypadku odbycia kursów w następujących po sobie turach kursów.
 • Po zapisie na kurs należy przeciągnąć e-mail z potwierdzeniem zapisu do głównej skrzynki e-mail, aby dalsze ważne informacje na kursie nie trafiły do folderu spam.
 • Przeoczenie wiadomości o zbliżającym się kursie przez brak sprawdzania wszystkich folderów skrzynki pocztowej, nie jest podstawą do darmowej rezygnacji z kursu.
 • Jedyną podstawą do darmowej rezygnacji z kursu grupowego jest zwolnienie lekarskie trwające dłużej niż 2 tygodnie, rozpoczęte po zapisaniu się na kurs. Przyczyny osobiste nie są podstawą do darmowej rezygnacji z kursu grupowego.
 • Uczestnik rezygnujący z kursu z przyczyn innych niż 2 tygodniowe zwolnienie lekarskie zostanie obciążony całkowitym kosztem kursu.
 • Uczestnik rezygnujący z dalszej nauki po wykupieniu pakietu kursów lub kursu intensywnego, których płatność rozłożona jest na raty, zostanie obciążony kwotą wszystkich pozostałych rat.
 • Rezygnacja z kontynuacji nauki na kolejnym poziomie kursu w ramach wykupionego pakietu kursów nie jest podstawą do anulowania kolejnych rat wykupionego pakietu.
 • Osoba, która zapisała się na kurs w trakcie zwolnienia lekarskiego, nie ma prawa do rezygnacji z kursu na podstawie zwolenienia lekarskiego.
 • Kursy Norskling są prowadzone przez szereg specjalistek. Norskling nie gwarantuje obecności tej samej lektorki na kolejnym poziomie kursu. Zmiana lektorki nie jest podstawą do rezygnacji z kursu.
 • Przekroczenie terminu zapłaty należnej faktury skutkuje podwyższeniem faktury o opłaty administracyjne (purregebyr) w wysokości zgodnej z prawem norweskim.
 • W przypadku braku zapłaty za zaległą fakturę, o której przypomnienie (purring) oraz ostrzeżenie o windykacji (inkassovarsel) zostało wcześniej wysłane, faktura zostaje przekazana do biura windykacyjnego (inkasso).
 • W przypadku kursów, których płatność rozłożona jest na raty (pakiet kursów i kurs intensywny), nie zostają pobrane żadnej dodatkowe opłaty za rozłożenie płatności na raty.
 • W przypadku pakietu kursów każda faktura wystawiana jest na ok.tydzień przed rozpoczęciem każdego poziomu kursu.
 • W przypadku kursu intensywnego pierwsza faktura wystawiana jest na ok.tydzień przed rozpoczęciem kursu, a druga faktura na ok.tydzień przed jego zakończeniem.

ZAJĘCIA GRUPOWE

 • Minimalna ilość uczestników na kursie online to 4 osoby. W przypadku braku minimalnej liczby chętnych na kurs, kursant może przenieść się do innej grupy na tym samym poziomie zaawansowania lub zrezygnować z uczestnictwa w kursie.
 • Ostrzeżenie o niewystarczającej ilości chętnych wysyła się na tydzień przed rozpoczęciem kursu.
 • W przypadku wykupienia pakietu kursów, godzina i dni zajęć pozostają takie same aż do zakończenia nauki w ramach wykupionego pakietu. Nie istnieje możliwość zmiany grupy.
 • W przypadku braku minimalnej liczby chętnych na kolejny poziom kursu w ramach wykupionego pakietu, kursant może przenieść się do innej grupy na tym samym poziomie zaawansowania lub zrezygnować z uczestnictwa w kolejnym poziomie pakietu. W tym wypadku faktura za niewykorzystaną część pakietu nie będzie wystawiona.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

 • Pakiet zajęć indywidualnych jest ważny 2 miesiące od daty pierwszych zajęć. Po upłynięciu tego czasu, ewentualne niewykorzystane godziny przepadają, a abonament spotkań traci swoją ważność.
 • Przełożenie lub odwołanie lekcji zajęć indywidualnych może zostać dokonane tylko raz w trakcie trwania kursu. W przypadku wszystkich dodatkowych zmian, lekcja zostaje uznana za odbytą i jest odjęta z puli wykupionych godzin.
 • Lekcja rozpoczyna się i kończy o ustalonej wcześniej godzinie. Lekcja nie jest przedłużana w przypadku spóźnienia ucznia.

ZAJĘCIA ONLINE

 • W zależności od wybranego trybu zajęć kursy online są objęte zasadami zajęć indywidualnych lub grupowych zawartych w podpunktach “zajęcia indywidualne” lub “zajęcia grupowe”.
 • Odpowiedzialnością ucznia jest zapewnienie szybkiego połączenia internetowego, sprawnego sprzętu – komputera (zalecany), tabletu lub telefonu oraz sprawdzenie działania mikrofonu i słuchawek, które pozwolą na komunikację z lektorką oraz resztą grupy.
 • Sprawdzenie funkcji technicznych połączenia musi odbyć się przed rozpoczęciem każdego spotkania. Kurs rozpoczyna się punktualnie o ustalonej godzinie.
 • W przypadku wspólnego uczestnictwa w kursie dwóch osób (np. partnerów), każdy kursant zapisuje się na kurs niezależnie.
 • Zaleca się, aby każdy uczestnik miał dostęp do własnej maszyny i znalazł własną przestrzeń do uczestnictwa w kursie. Uczniowie uczestniczą aktywnie w zajęciach np. uzupełniając ćwiczenia na ekranie lektorki. Wspólne korzystanie z jednego komputera prowadzi łatwo do zakłócania nauki i straty czasu wszystkich uczestników kursu.
 • Na zajęciach mikrofony uczniów są stale włączone – możemy Cię słyszeć. Uczestnik kursu musi zapewnić względną ciszę w miejscu odbywania się lekcji online. W przypadku zakłóceń ze strony ucznia lektor ma prawo do wyłączenia jego mikrofonu.
 • Na zajęciach kamery uczniów pozostają włączone – widzimy Cię. Istnieje możliwość wyłączenia kamery ze strony uczestników kursu, jednak zaleca się, aby utrzymać również kontakt wizualny – tak jest nam łatwiej widzieć, czy nadal pracujesz nad ćwiczeniem lub się zastanawiasz.
 • Problemy techniczne ze strony ucznia nie są podstawą do zwrotu kosztów lekcji.
 • Po zajęciach nagranie zajęć oraz zrzuty ekranu wysyłane są do uczestników danych zajęć w celach edukacyjnych. Na nagraniu oraz zrzutach ekranu mogą pojawić się wizerunki kursantów, którzy uczestniczyli w zajęciach. Jeśli nie zgadzasz się na przesyłanie nagrań zajęć, na których widoczny jest Twój wizerunek, pozostaw Twoją kamerę wyłączoną przez cały okres trwania zajęć. 
 • Nagrania przesyłane do kursantów mają wyłącznie cel edukacyjny i są przeznaczone do użytku prywatnego kursanta. Zabrania się dalszej publikacji nagrań, zrzutów ekranów oraz materiałów otrzymanych od pracowników (Norskling) Norweski dla Polaków AS.

PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY DODATKOWE

 • Na wszystkich kursach materiały do nauki oferowane są w cenie kursu.

PUBLIKACJA MATERIAŁÓW CYFROWYCH

 • Nasze spotkania mogą być nagrywane w postaci filmów do mediów społecznościowych, zdjęć lub w formie nagranego zapisu z lekcji online.
 • Kursanci zgadzają się na upublicznienie tych nagrań w mediach społecznościowych w ramach działań marketingowych szkoły.