Regulamin kursów

Zapisując się na kurs potwierdzasz zapoznanie się oraz akceptację naszego Regulaminu Kursów oraz Polityki Prywatności.

Norskling (Norweski dla Polaków) przetwarza Twoje dane osobowe ze szczególną ostrożnością.

Regulamin uczestnictwa w kursach językowych w Norskling (Norweski dla Polaków)

ZAPISY I PŁATNOŚĆ

 • Płatność odbywa się za pomocą przelewu na konto firmowe po otrzymaniu faktury za kurs. Faktury za kursy wystawiane są na około tydzień przed rozpoczęciem kursu i mają 7-dniowy termin płatności. Płatność gotówką nie jest akceptowana.
 • Ewentualne dane firmy do faktury muszą być podane na etapie zapisu na kurs. Po wystawieniu faktury nie istnieje możliwość zmiany danych na fakturze.
 • Po zapisie na kurs grupowy nie istnieje możliwość z jego rezygnacji.
 • Po zapisie na kurs należy przeciągnąć e-mail z potwierdzeniem zapisu do głównej skrzynki e-mail, aby dalsze ważne informacje na kursie nie trafiły do folderu spam.
 • Przeoczenie wiadomości o zbliżającym się kursie przez brak sprawdzania wszystkich folderów skrzynki pocztowej, nie jest podstawą do darmowej rezygnacji z kursu.
 • Jedyną podstawą do darmowej rezygnacji z kursu grupowego jest zwolnienie lekarskie trwające dłużej niż 2 tygodnie, rozpoczęte po zapisaniu się na kurs. Przyczyny osobiste nie są podstawą do darmowej rezygnacji z kursu grupowego.
 • Uczestnik rezygnujący z kursu z przyczyn innych niż 2 tygodniowe zwolnienie lekarskie zostanie obciążony całkowitym kosztem kursu.
 • Osoba, która zapisała się na kurs w trakcie zwolnienia lekarskiego, nie ma prawa do rezygnacji z kursu na podstawie zwolenienia lekarskiego.
 • Kursy Norskling (Norweski dla Polaków) są prowadzone przez szereg specjalistek. Norskling (Norweski dla Polaków) nie gwarantuje obecności tej samej lektorki na kolejnym poziomie kursu. Zmiana lektorki nie jest podstawą do rezygnacji z kursu.
 • Przekroczenie terminu zapłaty należnej faktury skutkuje podwyższeniem faktury o opłaty administracyjne (purregebyr) w wysokości zgodnej z prawem norweskim.
 • W przypadku braku zapłaty za zaległą fakturę, o której przypomnienie (purring) oraz ostrzeżenie o windykacji (inkassovarsel) zostało wcześniej wysłane, faktura zostaje przekazana do biura windykacyjnego (inkasso).

ZAJĘCIA GRUPOWE

 • Minimalna ilość uczestników na kursie online to 3 osoby. W przypadku braku minimalnej liczby chętnych na kurs, kursant może przenieść się do innej grupy na tym samym poziomie zaawansowania lub zrezygnować z uczestnictwa w kursie.
 • Ostrzeżenie o niewystarczającej ilości chętnych wysyła się na tydzień przed rozpoczęciem kursu.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

 • Pakiet zajęć indywidualnych jest ważny 2 miesiące od daty pierwszych zajęć. Po upłynięciu tego czasu, ewentualne niewykorzystane godziny przepadają, a abonament spotkań traci swoją ważność.
 • Zmiana terminu zajęć indywidualnych musi odbyć się najpóźniej 48 godzin przed planowanymi zajęciami. W przypadku późniejszych zmian, lekcja zostaje uznana za odbytą.
 • Lekcja rozpoczyna się i kończy o ustalonej wcześniej godzinie. Lekcja nie jest przedłużana w przypadku spóźnienia ucznia.

ZAJĘCIA ONLINE

 • W zależności od wybranego trybu zajęć kursy online są objęte zasadami zajęć indywidualnych lub grupowych zawartych w podpunktach “zajęcia indywidualne” lub “zajęcia grupowe”.
 • Odpowiedzialnością ucznia jest zapewnienie szybkiego połączenia internetowego, sprawnego sprzętu – komputera (zalecany), tabletu lub telefonu oraz sprawdzenie działania mikrofonu i słuchawek, które pozwolą na komunikację z lektorką oraz resztą grupy.
 • Sprawdzenie funkcji technicznych połączenia musi odbyć się przed rozpoczęciem każdego spotkania. Kurs rozpoczyna się punktualnie o ustalonej godzinie.
 • W przypadku wspólnego uczestnictwa w kursie dwóch osób (np. partnerów), każdy kursant zapisuje się na kurs niezależnie.
 • Zaleca się, aby każdy uczestnik miał dostęp do własnej maszyny i znalazł własną przestrzeń do uczestnictwa w kursie. Uczniowie uczestniczą aktywnie w zajęciach np. uzupełniając ćwiczenia na ekranie lektorki. Wspólne korzystanie z jednego komputera prowadzi łatwo do zakłócania nauki i straty czasu wszystkich uczestników kursu.
 • Na zajęciach mikrofony uczniów są stale włączone – możemy Cię słyszeć. Uczestnik kursu musi zapewnić względną ciszę w miejscu odbywania się lekcji online. W przypadku zakłóceń ze strony ucznia lektor ma prawo do wyłączenia jego mikrofonu.
 • Na zajęciach kamery uczniów pozostają włączone – widzimy Cię. Istnieje możliwość wyłączenia kamery ze strony uczestników kursu, jednak zaleca się, aby utrzymać również kontakt wizualny – tak jest nam łatwiej widzieć, czy nadal pracujesz nad ćwiczeniem lub się zastanawiasz.
 • Problemy techniczne ze strony ucznia nie są podstawą do zwrotu kosztów lekcji.
 • Po zajęciach nagranie zajęć oraz zrzuty ekranu wysyłane są do uczestników danych zajęć w celach edukacyjnych. Na nagraniu oraz zrzutach ekranu mogą pojawić się wizerunki kursantów, którzy uczestniczyli w zajęciach. Jeśli nie zgadzasz się na przesyłanie nagrań zajęć, na których widoczny jest Twój wizerunek, pozostaw Twoją kamerę wyłączoną przez cały okres trwania zajęć. 
 • Nagrania przesyłane do kursantów mają wyłącznie cel edukacyjny i są przeznaczone do użytku prywatnego kursanta. Zabrania się dalszej publikacji nagrań, zrzutów ekranów oraz materiałów otrzymanych od pracowników (Norskling) Norweski dla Polaków AS.

PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY DODATKOWE

 • Na kursach na poziomach A wszystkie materiały do nauki oferowane są w cenie kursu. Na kursach na poziomach B korzystamy z podręczników Stein på stein (2021) – poziom B1 oraz Her på berget (2016) – poziom B2. Podręczniki te należy zakupić we własnym zakresie.

PUBLIKACJA MATERIAŁÓW CYFROWYCH

 • Nasze spotkania mogą być nagrywane w postaci filmów do mediów społecznościowych, zdjęć lub w formie nagranego zapisu z lekcji online.
 • Kursanci zgadzają się na upublicznienie tych nagrań w mediach społecznościowych w ramach działań marketingowych szkoły.